Поради различното начало на семестрите на бакалаври и магистри,

моля проверявайте периодично за промени в графика

Семестър зимен

Разпис на заетостта на проф. д-р Д. Гоцева

уч. год…2016……/…2017..…

Дни

Ч  а  с  о  в  е

7.30-8.15

8.30-9.15

9.30-10.15

10.30-11.15

11.30-12.15

12.30-13.15

13.45-14.30

14.45-15.30

15.45-16.30

16.45-17.30

17.45-18.30

18.45-19.30

19.45-20.30

20.45-21.30

Понеделник

 

 

DB

Lecture

Room 1211

26.09.16-14.01.17

 

 

Office hours

room 1204, 1443а

 

 

 

 

 

 

 

Вторник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

 

 

 

ПИК3

Лекция

З. 1151

26.09.16-14.01.17

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

 

СШ

Лекция

З. 1211

26.09.16-14.01.17

PL

Lecture

Room 1216

26.09.16-14.01.17

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събота