Курсът е предназначен за студенти от специалност "ИТИ" . Представя основните шаблони, използвани в софтуерната индустрия и реализацията им в JAVA. След всяка теоретична лекция има предвидена практическа с примери.