Представяне по теми

 • Важна информация

  • Нанасяне на оценките в книжките не е задължително. Независимо дали присъства или не в книжката, оценката се вписва в протокола.
  • За нанасянето на оценките не е необходимо лично присъствие, възможно е един човек да донесе книжките всички студенти.
  • Слаби оценки в книжките не се нанасят, но се вписват в протокола.
  • Всички неявили се на текущия контрол получават оценка "слаб" в протокола. Освен текущия контрол в рамките на учебната година всеки студент има право на още две явявания в общия протокол.
  • Четвърто явяване се разрешава след подаване на молба до Декана и издаване на индивидуален протокол само в рамките на ликвидационната сесия.
  • Писмената работа се показва само лично.
  • Крайният час на показване на работите и нанасяне на оценките е ориентировъчен и се удължава при наличие на студенти.
  • За текущото оценяване/изпита носете 5 листа голям формат, надписани с трите имена, факултетен номер, учебна група, зашити с телбод и документ за самоличност с актуална снимка (студентска книжка, лична карта, шофьорска книжка или международен паспорт).
 • Ликвидационна сесия

  Ликвидационната сесия при проф. Гоцева ще се състои на 17.09.2016, както следва:


  Дисциплина Час Курс, групи Зала
  ПИК2 09.00-10.30
  11.00-12.30
  1 курс, всички групи.
  всички останали
  1151
  1151
  БД 09.00-10.30 всички студенти 1152
  ПИК3 11.00-12.30
  11.о0-12.30
  2 курс, всички групи
  всички останали
  1152
  1151
  всички останали дисциплини 11.00-12.30 всички студенти 1151


 • Лятна поправителна сесия

  Поправителните изпити при проф. Гоцева и гл.ас. д-р Явор Томов ще се състоят на 02.07.2016 г., при следния график:
  Дисциплина Курс, групи Зала Час
  БД 2 курс, 41-44 гр. вкл. 1152 09.00-10.30
  БД всички останали 1152 11.00-12.30
  БД 2 курс, 45-50 гр. вкл.
  1152 13.00-14.30
  ПИК2 1 курс, 35-38 гр. вкл. 1153 09.00-10.30
  ПИК2 1 курс, 39-53 гр. вкл. 1154 09.00-10.30
  ПИК3 2 курс, 41-44 гр. вкл. 1153 11.00-12.30
  ПИК3 2 курс, 45-50 гр. вкл. 1154 11.00-12.30
  ФЕЕП всички 1153 13.00-14.30
  Всички останали дисциплини всички 1153 13.00-14.30


 • Летен семестър

 • Зимна поправителна сесия

  Изпитите при проф. Д. Гоцева ще се състоят на 13.02.2016, както следва:

  Дисциплина Курс,групи Зала Час
  ПИК3 2 курс, 41-43 гр. вкл.
  1151 09.00-10.30
  ПИК3 2 курс, 44-47 гр. вкл.
  1152 09.00-10.30
  ПИК3 2 курс, 48-50 гр. вкл.
  1151 11.00-12.30
  ПИК3 всички останали
  1152 11.00-12.30
  БД всички 1152 13.00-14.30


 • Зимен семестър