Дисциплината представя на студентите един нов стил на програмиране – декларативния. След кратко въведение в теорията на компютърното доказване на теореми се разглеждат теоретичните основи на най-широко разпространения език за логическо програмиране Prolog и неговия синтаксис и семантика. Изложението е ориентирано към реализацията на SWI Prolog. Внимание се отделя и на техниките на използване на езика, които са от друго естество и се различават от техниките на процедурното програмиране.