Представяне по теми

 • Тема 1

  Лекции по ПИК2 бакалаври 1 курс
 • Тема 4

  Колеги,
  контролното за оформяне на успеха по "ПИК 2" ще се състои, както следва:
  Групи
  Дата и час
  Зала
  57, 58, 59, 60
  12.05.2008, 11.30
  2140
  61, 63, 62B, 64B
  12.05.2008, 13.45
  1153
  всички останали
  17.05.2008, 11.30
  2140

  Забележки:
  • гр. 62В и 64В са 1/2 от групите 62 и 64, които нямат занятия в понеделник от 13.45.
  • под "всички останали" се разбират групите, които са имали занятие на 12.05.2008 от 13.45.
  Успех!
  • Тема 5

   Задача за упражнение върху структури, процедури, функции и модули
   Колеги, препоръчвам ви да си свалите задачата и обсъдите на упражнения как ще се реши.

   Изисквания към решението на задачата:
   1. Задача "Дефиниране на данните": трябва да са дефинирани правилно типът запис, тип масив, променлива масив и размера на масива, ако е статичен.
   2. Задача "Добавяне на елемент": изисква се проверка за макс. брой елементи при статичен масив и добавяне на елемент, който е параметър към процедурата.
   3. Задача "Изтриване на елемент": масивът трябва да се уплътни и да му се изчисли правилно новия брой. В повечето задачи се изисква изтиване на всички елементи, включително и ако са два или повече съседни, както и да работи за последен елемент на масива.
   4. Задача "Намиране на сума": сумата трябва да се инициализирана с нула и да се съберат данните в цикъл. Следи се за правилно връщане на стойност от функция и нерекурсивното й извикване. В задачата с ДДС сума се изисква сумиране на количество*ед.цена в цикъл след което завишение с 20%, т.е умножение по 1.2
   5. Задача "Намиране на средно аритметично": в цикъл трябва да е намерена сумата, да са преброени елементите, които отговарят на условието и средното аритметично да се изчисли само ако броя е различен от нула.
   6. Задача "Намиране на мин. елемент при допълнително условие": следи се за правилна инициализация на мин. ел. и последващо търсене в цикъл. Трябва да се ползва доп. пром. която съхранява временния мин. ел. или неговия индекс в масива.
  • Тема 6

   Задача за подготовка за контролната работа в края на семестъра

   1. Създайте клас за описание на мобилен телефон, който съдържа: производител,година на производство, цена и брой налични телефони. Създайте тип динамичен масив за представяне на телефоните в магазин.
   2. Създайте два конструктора, които инициализират един мобилен телефон. Единият има за параметър данна от типа на класа, а другият – 4 параметъра (производител,година на производство, цена и брой налични телефони).
   3. Създайте get/set методи за данните.
   4. Създайте и експортирайте 2 процедури за добавяне на нов телефон в магазина. Едната има за параметър данна от типа на класа, а другата – 4 параметъра (производител,година на производство, цена и брой налични телефони).
   5. Създайте и експортирайте функция, която намира телефона с минимална цена по зададен като параметър производител.
   6. Създайте и експортирайте процедура, която изтрива телефоните с нулево количество.
   7. Създайте и експортирайте функция, която връща списък(динамичен масив) от телефони по зададена година на производство като параметър.
   8. Създайте и експортирайте функция, която връща всички телефони в магазина.
   9. Създайте и експортирайте функция, която намира средна цена на телефоните на зададен производител.
   10. Напишете главна програма, с която да тествате работоспособността на останалите задачи.