Делфи е продукт, който свързва обектно-ориентираните принципи в програмирането с визуалните, като използва за основа Object Pascal . Целта на дисциплината е да представи на студентите визуалното прог рамиране с Делфи, който е помощна среда за създаване на приложения за Windows.