Дисциплината разглежда езиците за програмиране С/С++ и Java, независимо от тяхното обкръжение. Изучават се: лексеми, типове данни, дефиниране/ деклариране на данни, операции, изрази, оператори, блокове, предаване на данни между блокове, класове, обекти, наследяване, параметризиране на класове, изключителни ситуации и вход/ изход.