Цел на дисциплината е запознаване с алгоритмичен език за програмиране С. Акцентира се на синтаксиса и семантиката на езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се обсъждат предимствата и недостатъците на конкретни реализации. Курсът е изграден по книгата на Кернингам и Ритчи "Програмният език С".