Целта на дисциплината е да представи на студентите визуалното програмиране с Делфи и ги запознае с основите на ООП. Курсът е предназначен за студенти, степен магистри-изравнително обучение.