Цел на дисциплината е запознаване с алгоритмичен език за програмиране Java. Акцентира се на синтаксиса и семантиката на езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се обсъждат предимствата и недостатъците на конкретни реализации.

Целта на учебната дисциплина е да даде на студентите фундаментални познания и професионални умения, за да прилагат подходите, методите и средствата за анализ, моделиране, проектиране, разработка и реализация на бази от данни, което се използва за съхраняване и обработка на информацията в различни области и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Целта на този курс е да изясни формалните методи базирани на ORM, моделиране на процесите, обектно-ориентиран метод UML. В основата на курса е залегнал Обектно-Ориентираният Дизайн и Анализ (OOD/OOA) и използването на UML (Unified Modeling Language) като средство за тази цел. Ще бъдат разгледани основните елементи на езика и използването им за документиране на програмните продукти. Ще се наблегне върху forward (генериране на код от UML модел) и reverse (генериране/актуализация на UML модела от готов програмен код) engineering.