Topic outline

 • Topic 1

 • Topic 2

  Лабораторни упражнения по "Софтуерно проектиране" и "UML ООП".
 • Topic 3

  Информация за изискванията за курсова работа и проект
 • Topic 4

  Описание на потребителските изисквания

  Приложението трябва да поддържа операции в техническа библиотека на Научна организация. Тук се включват търсене и заемане на материали, които могат да са:

  • книги;
  • списания;
  • видеоматериали (CD,DVD,VHS,multimedia).

  Всеки материал може да се съхранява в различен брой копия.

  Потребителите на приложението са физически лица и представители на фирми. Като физически лица, те се представят с име, ЕГН, данни от личната карта, тел., e-mail и дом. адрес. Фирмите се записват с име, адрес, тел., данъчен номер, БУЛСТАТ, МОЛ, представител.

  Всеки потребител може да търси материал по един или повече критерия от вида: заглавие, вид материал, автор, година на издаване, издателство. Като резултат от търсенето, той получава информация дали изобщо съществува материала в библиотеката, дали има свободно копие от него и ако няма, предполагаема най-близка дата на връщане. Ако материалът е начиен ии има свободно копие, той може да го заеме.Всеки потребител може да заеме максимум 5 материала от един и същ или различен вид.

  Всеки материал може да бъде заеман за различен максимален период от време, който е:

  • книги - 4 седмици;
  • списания - 2 седмици;
  • видеоматериали - 1 седмица.

  При просрочие се дължи глоба, която се определя на започнат ден, без да се броят часовете и е както следва:

  • книги - 2 лв/ден/брой
  • списания - 6 лв/ден/брой
  • видеоматериали - 10 лв/ден/брой
 • Topic 5

  Разгледайте приложения файл и генерирайте кода на създадената от вас клас диаграма в предходното занятие.
 • Topic 6

  Разгледайте приложените линкове и моделите като примери за използване на UML в софтуерното проектиране.
  http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk/uml-help/
  http://www.gnome.org/projects/dia/umltut/index.html
  http://dn.codegear.com/article/31863
 • Topic 7

  Разгледайте линка показан по-долу и се запознайте с основните техники за снемане на потребителските изисквания към софтуерните системи.
  http://www.cse.dmu.ac.uk/UMLISAD/chapter5/1_5_2.html

  Използвайте приложеният по-долу файл и се запознайте с начина, по който се описват потребителските изисквания в UML. Попълнете use case бланки за use cases на системата elevator.
 • Topic 8

  Управление на асансьор

  Трябва да се състави програма, която управлява асансьор в сграда с m етажа. Задачата изисква да се придвижва асансьора между етажите като се спазват следните ограничения:

  • Всеки асансьор има m бутона, по един за всеки етаж. Всеки бутнон засветва при натискането му от потребителя и предизвиква продвижване на асансьора до този етаж. Когато се достигне етажа, бутона спира да свети.
  • Всеки етаж без първия и последния има по два бутона: един за движение нагоре и един за надолу. Тези бутони засветват когато се натиснат. Когато асансьора достигне етажа, бутоните изгасват.
  • Когато няма заявки към асансьора, той остава на етажа, на който се намира със затворена врата.
  Отворете приложения модел elevator и го довършете.

  Система за библиотека
  Отворете приложения модел library и го довършете.