Целта на този курс е да изясни формалните методи базирани на ORM, моделиране на процесите, обектно-ориентиран метод UML. В основата на курса е залегнал Обектно-Ориентираният Дизайн и Анализ (OOD/OOA) и използването на UML (Unified Modeling Language) като средство за тази цел. Ще бъдат разгледани основните елементи на езика и използването им за документиране на програмните продукти. Ще се наблегне върху forward (генериране на код от UML модел) и reverse (генериране/актуализация на UML модела от готов програмен код) engineering.