Цел на дисциплината е запознаване с алгоритмичен език за програмиране Java. Акцентира се на синтаксиса и семантиката на езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се обсъждат предимствата и недостатъците на конкретни реализации.