Представяне по теми

 • Главна

  Важна информация
  • Нанасяне на оценките в книжките не е задължително. Независимо дали присъства или не в книжката, оценката се вписва в протокола.
  • За нанасянето на оценките не е необходимо лично присъствие, възможно е един човек да донесе книжките всички студенти.
  • Слаби оценки в книжките не се нанасят, но се вписват в протокола.
  • Всички неявили се на текущия контрол получават оценка "слаб" в протокола. Освен текущия контрол в рамките на учебната година всеки студент има право на още две явявания в общия протокол.
  • Четвърто явяване се разрешава след подаване на молба до Декана и издаване на индивидуален протокол само в рамките на ликвидационната сесия.
  • Писмената работа се показва само лично.
  • Крайният час на показване на работите и нанасяне на оценките е ориентировъчен и се удължава при наличие на студенти.
  • Тема 1

   Ликвидационна сесия 2008/2009 г.
   дата: 09.09.2009 г.
   Нанасяне на оценките по ПИК2 и ПИК3 и разглеждане на работите на 14.09.2009 от 12 до 13 ч. в каб. 1204.
   Нанасяне на оценките по БД и ПЕ и разглеждане на работите на 17.09.2009 от 12.30 до 13 ч. в каб. 2300а.
  • Тема 2

   Поправителна сесия 2008/09 уч. год.
   дата: 22.06.2009 г.

   Нанасяне на оценките по ПИК2 (Си) и ПИК3 - на 29.06.2009 от 13 до 14 ч. в лаб. 1211.
   Нанасяне на оценките по БД - на 02.07 и 03.07.2009 от 11 до 13 ч. в каб. 1206.
   Нанасяне на оценките по ПЕ - на 06.07.2009 от 10 до 10.30 ч. в каб. 2300а.
   Нанасяне на оценките по ПИК2 - на 10.07.2009 от 12 до 12.30 ч. в каб. 2300а.
  • Тема 3

   Резултати по ПИК2 и БД от текущ контрол (ТО)
   За нанасяне на оценките по ПИК2 търсете гл.ас. Веска Ганчева на 15.06.2009 от 10.30 до 12.30 ч. в лаб. 1211.

   За нанасяне на оценките по БД търсете ас. Филип Петров на 03.06, 04.06, 05.06, 09.06 или 10.06.2009 от 11 до 14 ч. в каб. 1206.
  • Тема 4

   Поправителни изпити февруари'2009
   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките ще се проведе на 16.02.2009 от 16 ч. в з. 1211.
  • Тема 5

   Резултати по ПИК3 и ПЕ от текущ контрол
   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките: 28.01.2009 от 11.30 в з. 1152.
  • Тема 6

   Ликвидации
   • изпит по БД - редовно и задочно на 25.10.2008 от 09.00 в з. 2200
   • изпит по ПЕ - редовно и задочно на 24.10.2008 от 09.30 в з. 4244
   • изпит по ПИК2 - редовно на 24.10.2008 от 11.00 в з. 3501