Представяне по теми

 • Главна

  Важна информация
  • Нанасяне на оценките в книжките не е задължително. Независимо дали присъства или не в книжката, оценката се вписва в протокола.
  • За нанасянето на оценките не е необходимо лично присъствие, възможно е един човек да донесе книжките всички студенти.
  • Слаби оценки в книжките не се нанасят, но се вписват в протокола.
  • Всички неявили се на текущия контрол получават оценка "слаб" в протокола. Освен текущия контрол в рамките на учебната година всеки студент има право на още две явявания в общия протокол.
  • Четвърто явяване се разрешава след подаване на молба до Декана и издаване на индивидуален протокол само в рамките на ликвидационната сесия.
  • Писмената работа се показва само лично.
  • Крайният час на показване на работите и нанасяне на оценките е ориентировъчен и се удължава при наличие на студенти.
  • Тема 1

   Поправителни изпити на 03.09.2008 г.

   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките по ПИК2 и ПЕ и БД от минали години ще се проведе на 08.09.2008 от 09.30 до 10.30 в з. 12602.

   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките по БД - редовно обучение ще се проведе на 10.09.2008 от 13.30 до 14.00 ч. в каб. 2300а.


  • Тема 2

   Поправителен изпит на 28.06.2008
   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките по ПИК2 и ПЕ ще се проведе на 07.06.2008 от 09.00 до 10.00 в каб. 1443а.

   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките по БД ще се проведе на 08.07.2008 от 09.00 до 10.30 в лаб. 1211.
  • Тема 3

   Разглеждане на писмените работи по БД и нанасяне на оценките ще се проведе на 29.05.2008 от 16.00 до 17.00 ч. в зала 1151.
   Разглеждане на писмените работи по ПИК2 и нанасяне на оценките ще се проведе на 29.05.2008 от 16.00 до 17.00 ч. в зала 1151.
  • Тема 4

   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценки от ликвидацията на 22.05.2008 ще се проведе на 23.05.3008 от 14.00 до 14.30ч. в каб. 1443а.
  • Тема 5

   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките ще се проведе на 10.04.2008 от 08.00 до 09.00 в лаб. 2101в.
  • Тема 6

   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките ще се проведе на 24.03.2008 от 08.00 до 09.00 в каб. 1204.
  • Тема 7

   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките ще се проведе на 14.02.2008 от 15.00 до 16.00 в каб. 1204.
  • Тема 8

   Резултати от текущата оценка по ПЕ
   Резултатите от контролните работи ще намерите в прикачения файл.
   Разглеждане на писмените работи и нанасяне на оценките: 20.12.2007, четвъртък от 14.00 ч. в з. 1151.
   Коментар върху резултатите:
   1. Не познаване на използването на итератори. Задачата за изтриване на данни е създала доста главоболия.
   2. Търсенето по низови данни в 99% е направено като се отчита начина на писане на буквите. Тази грешка съм я игнорирала, защото в противен случай трябва да напиша още по-ниски оценки.
   3. Добавяне на списък от данни: не се отчита количеството. Когато има една данна с количество Х и дойде същата с количество А, трябва да се сумират количествата.
   4. Сортировка без предефиниран < на С++ или без имплементиран Comparer на java.
   5. Липса на знания за наследяване, дефиниране на get/set в правилния клас и т.н. проблеми, свързани с данните.
   Моля, обърнете внимание на посочените проблеми при подготовката на изпита.

   На успелите честито!
   На всички студенти желая весели празници и успешна Нова година!
   Д. Гоцева
  • Тема 9

   Разглеждане на писмените работи по "ПЕ" и нанасяне на оценките ще се проведе на 08.11.2007 от 11.30 в каб. 1204.
  • Тема 10

   Разглеждане на писмените работи по "ПИК 2" и нанасяне на оценките ще се проведе на 25.10.2007 от 11.30 в каб. 1204.